HomeAdmitereSpecializari_prima_pag

Specializari_prima_pag (4)

Ingineria Economică în Construcții     Această specializare pregăteşte ingineri care pot activa în domeniul managementului construcţiilor cu competenţe în: managemetul întreprinderii de construcţii, ofertare şi documentaţii de licitaţie, analiza tehnică, economică şi financiară ca suport al deciziei.   Absolvenţii acestei specializări dobândesc competenţe pentru: analiza viabilităţii economice a soluţiilor tehnice luate în considerare; elaborarea…
Read more...
Măsurători Terestre și Cadastru Această specializare pregăteşte ingineri care pot activa în domeniul ingineriei geodezice cu competenţe în: managemetul aplicarea legii cadastrului într-o formă unitară şi coerentă pe întreg teritoriul României;  reglementarea tuturor problemelor legate de dreptul de proprietate;  utilizarea tehnologiilor moderne în realizarea planurilor şi hărţilor, realizarea sistemelor informaţionale…
Read more...
Îmbunătățiri Funciare și Dezvoltare Rurală Această specializare pregăteşte ingineri care pot activa în domeniul construcţiilor pentru îmbunătăţiri funciare cu competenţe în: proiectarea, reabilitarea, modernizarea, exploatarea, monitorizarea şi întreţinerea sistemelor de îmbunătăţiri funciare; gospodărirea apelor; alimentări cu apă, staţii de tratare a apelor; regularizarea cursurilor de apă şi prevenirea efectelor inundaţiilor, reducerea efectelor viiturilor; amenajarea…
Read more...
Ingineria şi Protecția Mediului în Agricultură   Această specializare pregăteşte ingineri care pot activa în domeniul ingineriei mediului cu competenţe în: monitorizarea calităţii factorilor de mediu şi asigurarea conformităţii cu legislaţia specifică; depozitarea controlată, managementul şi reciclarea deşeurilor; atenuarea efectelor schimbărilor climatice globale; elaborarea studiilor de impact şi bilanţurilor de mediu; producerea…
Read more...

Lista Absolvenţilor

Licenţă        Masterat
Buletin Ştiinţific

Lista Lucrărilor Ştiinţifice