HomeCercetare

Prezentarea Facultatii

Turul virtual al Facultatii de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului

Centru de cercetare FIFIM


În anul 2003 s-a înfiinţat în cadrul FIFIM Centrul cercetare în Inginerie rurală şi protecţia mediului. Această structură a fost acreditată de catre CNCSIS ca şi Centru de excelenţă în cercetare, funcţionând ca şi structură de cercetare FIFIM. Personalul implicat în activitatea centrului de cercetare a obţinut în perioada 2003-2009 peste 30 de finanţări prin proiecte naţionale şi europene de cercetare-dezvoltare câştigate pe bază de competiţie.

Având în vedere numărul tot mai mare de proiecte în care facultatea noastră s-a implicat a fost înfiinţat Centrul de management proiecte. Este o structură a FIFIM înfiinţată cu scopul de a asista directorii de proiecte în gestionarea eficientă a resurselor necesare în activitatea de cercetare, de a asigura o valorificare coerentă a rezultatelor şi de a identifica noi oportunităţi de finanţare.

 

Prezentarea Centrului de cercetare FIFIM - Inginerie rurala si protectia mediului acreditat MedC

- CNCSIS ca si Centru de Excelenta in cercetare

          În anul 2003 s-a înfiinţat în cadrul FIFIM Centrul cercetare în Inginerie rurală şi protecţia mediului. Aceasta structura a fost acreditată de către CNCSIS ca şi Centru de excelenţă în cercetare, funcţionând ca şi structura de cercetare FIFIM. Personalul implicat în activitatea centrului de cercetare a obţinut în perioada 2003-2009 peste 30 de finanţări prin proiecte naţionale şi europene de cercetare-dezvoltare câştigate pe baza de competiţie. Centrul cercetare în Inginerie rurală şi protecţia mediului şi-a dezvoltat activitatea îngloband mai multe laboratoare de cercetare totalizând o investiţie care depăşeşte 1,2 milioane euro. Cele mai relevante laboratoare de cercetare-dezvoltare subsecvenţe sunt:

• Laboratorul de încercări pe deşeuri şi materiale pentru construcţii de ingineria mediului – LDALDIM(structura acreditată RENAR)

• Laborator de instalaţii de pompare, utilaje pentru protecţia mediului şi energii neconvenţionale curate – MIPUMEC

• Laboratorului GIS pentru întegrarea şi procesarea datelor spaţiale de înaltă rezoluţie – LABGIS

    Prezentare Centru de cercetare FIFIM (.pdf)

Proiecte Naţionale / Internaţionale

       -  Contracte de cercetare ştiinţifică 2000-2009 (.pdf) 

       -  Proiecte de cercetare/dezvoltare-formare cu finanţare externă 2004-2009 (.pdf)

UEFS - CDI 150/2014 (.pdf)

   -  Raport 2014 (.pdf) 

   -  Raport 2015 (.pdf) 

Proiect POSDRU 61636 (.pdf) 

Proiect POSDRU/161/2.1/G/142389 (.pdf) 

www.finantare.ro

 

магазин DVD фильмов
Battlefield 4 Beta обзоры, тесты, новости

Lista Absolvenţilor

Licenţă        Masterat
Buletin Ştiinţific

Lista Lucrărilor Ştiinţifice