Prezentarea Facultatii

Turul virtual al Facultatii de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului

Îmbunătățiri Funciare și Dezvoltare Rurală

inginerie civila final shutter

Această specializare pregăteşte ingineri care pot activa în domeniul construcţiilor pentru îmbunătăţiri funciare cu competenţe în:

 • proiectarea, reabilitarea, modernizarea, exploatarea, monitorizarea şi întreţinerea sistemelor de îmbunătăţiri funciare;
 • gospodărirea apelor;
 • alimentări cu apă, staţii de tratare a apelor;
 • regularizarea cursurilor de apă şi prevenirea efectelor inundaţiilor, reducerea efectelor viiturilor;
 • amenajarea bazinelor hidrografice;
 • stabilizarea versanţilor;
 • căi de comunicaţii si construcţii rurale.

 

 

Carieră

 

 Absolvenţii specializării beneficiază de calificarea necesară şi dobândesc competenţe specifice pentru diferite sectoare de activitate:

 • societăţi de construcţii;
 • structuri de proiectare;
 • structuri de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică;
 • exploatarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare;
 • instituţii centrale;
 • ministere, agenţii (Agenţia de Plăţi şi Întervenţie în Agricultură (APIA), Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF);
 • companii naţionale (Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Rutiere (CNADR), Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP);
 • Căile Ferate Române (C F R).

 

Obiective şi Competenţe

магазин DVD фильмов
Battlefield 4 Beta обзоры, тесты, новости

Lista Absolvenţilor

Licenţă        Masterat
Buletin Ştiinţific

Lista Lucrărilor Ştiinţifice