Prezentarea Facultatii

Turul virtual al Facultatii de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului

Ingineria şi Protecția Mediului în Agricultură

 ingineria mediului final shutter

Această specializare pregăteşte ingineri care pot activa în domeniul ingineriei mediului cu competenţe în:

 • monitorizarea calităţii factorilor de mediu şi asigurarea conformităţii cu legislaţia specifică;
 • depozitarea controlată, managementul şi reciclarea deşeurilor;
 • atenuarea efectelor schimbărilor climatice globale;
 • elaborarea studiilor de impact şi bilanţurilor de mediu;
 • producerea şi utilizarea energiilor neconvenţionale;
 • proiectarea şi execuţia lucrărilor de ingineria mediului (staţii de tratare a apei, staţii de epurare deșeuri, etc);
 • evaluarea condiţiilor de mediu în vederea determinării limitărilor pe care acestea le generează asupra exploatării agricole a terenurilor;
 • reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate;
 • abilitatea de a efectua analize de laborator pentru identificarea indicatorilor de calitate a mediului şi de a interpreta corect rezultatele analizelor.

 

 

Carieră

 

Pregătirea tehnică şi managerială dobândită în facultate le oferă absolvenţilor posibilitatea ocupării unor locuri de muncă în diverse sectoare de activitate:

 • administraţia de stat centrală;
 • ministere;
 • Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM);
 • Administraţia Naţională Apele Române (ANAR);
 • Garda Naţională de Mediu (GNM), regională şi locală;
 • societăţi comerciale, structuri organizatorice cu profil ecologic;
 • cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică.

 

Absolvenţii specializarii dobândesc abilitatea de fundamentare a tehnicilor specifice ingineriei mediului pentru a pune de acord necesităţile tehnologice cu oferta naturii, îin spiritul conceptului dezvoltării durabile.

 

Obiective şi Competenţe

 

магазин DVD фильмов
Battlefield 4 Beta обзоры, тесты, новости

Lista Absolvenţilor

Licenţă        Masterat
Buletin Ştiinţific

Lista Lucrărilor Ştiinţifice